Dalmatinski demokrati - O nama

Dalmatinska demokratska stranka, utemeljena je u Splitu, 13. lipnja 2012. godine. Stranka je osnovana radi ravnomjernog i regionalnog razvoja Republike Hrvatske, posebice za što brži, kvalitetniji i ekološki održiv razvoj Dalmacije.

Dalmacija je kolijevka Hrvatske države, te ujedno i najstarija hrvatska regija, koja treba biti cjelovita unutar granica Lijepe naše. Neophodna je decentralizacija i pravednija raspodjela novca. Država raspolaže sa oko 92% prikupljenih prihoda. Premalo novca ostaje regiji da bi se mogla razvijati i raspolagati svojim resursima.

Dalmacija godinama stagnira u razvoju, poduzeća i obrti se gase, a radna mjesta se zatvaraju. Splitsko-dalmatinska županija apsolutni je rekorder hrvatske u nezaposlenosti. Sve više mladih i obrazovanih ljudi odlazi iz Dalmacije. Prirodni resursi se zapuštaju, stanovništvo stari, demografska slika se pogoršava.

Zato smo se okupili i osnovali Dalmatinske demokrate. Zato smo tu!

Pozivamo vas da nam se priključite i pomognete u stvaranju bolje budućnosti.
Pišite nam, šaljite nam vaše prijedloge, učlanite se...

Vaši Dalmatinski demokrati
PROGRAM DALMATINSKIH DEMOKRATA

Uvod

Dalmatinski demokrati, politička stranka, utemeljena u Splitu, ima za cilj poboljšanje života u regiji, a time i u Republici Hrvatskoj, okuplja demokratski orijentirane članove koji se zalažu za najviše standarde u zaštiti, razvoju i promicanju građanskih prava na općim načelima:
 • svi ljudi imaju jednaka prava bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, socijalni status i druga uvjerenja,
 • obrazovanje treba pomoći izgradnji modernog čovjeka, sposobnog nositi se s izazovima današnjice i budućnosti,
 • socijalna sigurnost za sve koji su zaslužili svojim radom ali i za sve kojima je nužna državna pomoć,
 • sigurnost za poduzetništvo,
 • pravo na rad.

Obrazovanje

Obrazovanje je bitni preduvjet daljnjeg rasta i ključna odrednica strategije razvoja. Cilj obrazovne politike je stvaranje kritične mase obrazovanih i visokoobrazovanih koji će moći pratiti sve veću brzinu razvoja uslužne industrije. Zato je potrebno:
 • modernizirati obrazovni sustav koji će odgovarati potrebama modernog gospodarstva,
 • promovirati značaj cijelo-životnog obrazovanja,
 • poticati menadžerske vještine i informatičko- komunikacijska znanja.

Zaštita okoliša

Republika Hrvatska još uvijek slovi kao jedna od svjetskih ekoloških oaza.
Da bi održala taj status, zalagat ćemo se za zaštitu prirodnih vrednota: voda, šuma, zraka i tla, kao društveno bogatstvo, koje ne može biti predmetom prodaje.
Stoga, treba raditi na nizu programa zaštite okoliša.
Kontinuirano povećavanje godišnje stope pošumljivanja, i unapređenje zaštite šuma od požara i bolesti, te zaštite atmosfere na zagađenje, planira se radi očuvanja ukupne životne sredine.

Unaprijediti iskorištavanje čiste alternativne sunčane energije i energije vjetrova, s obzirom na povoljne uvjete prostora i podneblja u regiji. U gospodarenju vodama i gospodarenju morem, treba postići zajednički pristup u pročišćavanju, upotrebi i ispuštanju otpadnih voda, uz maksimalnu zaštitu izvora upotrebne vode od zagađenja i neracionalnog korištenja.
Posebnu pažnju treba posvetit očuvanju podzemnih rezervi pitke vode kao i riječnih tokova.

Gospodarstvo

Sustavno u svojoj gospodarskoj orijentaciji preferirati gospodarski razvoj čije su osnove Jadranska orijentacija, turizam, pomorstvo, brodogradnja i ribarstvo, s središtem u Dalmaciji kao nositeljem regionalnog razvoja.
Poticati proizvodnju i plasman organske i ekološki podobne hrane s ciljem stvaranja prepoznatljivih hrvatskih marki za plasman u turizmu i izvoznim kvotama.
Glavni elementi i preduvjeti gospodarskog razvoja su:
 • obrazovanje prilagođeno potrebama modernog gospodarstva,
 • razvoj poduzetništva jednostavnim i stabilnim poreznim sustavom,
 • uravnoteženi regionalni razvoj,
 • razvijanje i poticanje poduzetničke inicijative.

Socijalna politika

Socijalna pomoć u svim aspektima namijenjena je onima koji se ne mogu brinuti za sebe. Radno sposobni očekuju rad, umirovljenici očekuju mirovinu koju su zaslužili, a osobe s invaliditetom očekuju razumijevanje i ravnopravni tretman. Socijalna politika države među temeljnim funkcijama i razlozima , svakako je i osiguravanje građanske jednakosti. Država koja ne osigurava građansku jednakost je disfunkcionalna država, koja ne služi svojoj svrsi.

Jednakost muškaraca i žena

Žene još uvijek zarađuju manje od muškaraca na istim radnim mjestima, imaju veću stopu nezaposlenosti, a poslodavci često krše njihova prava, posebno pri planiranju majčinstva.

Jednako pravo na djetinjstvo

Situacija u kojoj tisuće ljudi žale usvojiti dijete, a istovremeno su sirotišta puna napuštene djece, nedopustiva je. Zakonodavstvo koje regulira usvajanje djece treba liberalizirati i pojednostavniti.

Zapošljavanje i samozapošljavanje

Uspješno gospodarstvo najefikasniji je instrument socijalne politike u borbi protiv uzroka siromaštva. Zato ona mora biti usko povezana s gospodarskom politikom. Nužno je reformirati tržište rada na način da se tržište sa sigurnosti radnog mjesta, prebaci na sigurnost samog radnika. Država ne može čovjeku garantirati isto radno mjesto tijekom cijelog radnog vijeka, no mora mu garantirati pravo na rad.

Jednakost u pravu na zdravstvenu zaštitu

Pravo na zdravlje je temeljno pravo svakog građanina i država mora svima osigurati svima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Uravnotežen regionalni razvoj

Velike razlike u stupnju razvijenosti hrvatskih regija i županija, povlače još veće razlike u svakodnevnoj kvaliteti života. Ovako neujednačen razvoj sprječava daljnji rast i razvoj zemlje.

Decentralizacija

Decentralizacija države i prenošenje njenih ovlasti na jedinice lokalne uprave i samouprave. Poseban naglasak na ravnomjerni regionalni razvoj kao izraz zemljopisnih, gospodarskih, prometnih, povijesnih i kulturnih posebnosti hrvatskih regija. Pravedniju raspodjelu poreznog novca. Politička moć se mjeri vlastitom količinom financijskih sredstava koja joj stoje na raspolaganju. Po tom je kriteriju sasvim razvidno da je lokalna samouprava u Hrvatskoj prilično slabašna budući da država raspolaže sa oko 92% od prikupljenih prihoda. Po tome se vidi izrazita centraliziranost Hrvatske dok je situacija u usporedivim tranzicijskim zemljama Srednje Evrope bitno drugačija. U njima je udio lokalnih prihoda iznad 20% do 30%.
Decentralizacija i regionalizacija Hrvatske mogu dati bitni, čak odlučni doprinos reformi javne uprave. Javnu je upravu, naime, moguće reformirati i „odozdo“,ne samo „odozgo“. Javnu upravu je moguće reformirati tako što će se njezine brojne funkcije prenositi na lokalnu i regionalnu razinu. Prethodno ove razine trebaju biti tako ustrojene da budu sposobne u domenu javne uprave unijeti praktičnosti, konkurentnost i financijsku odgovornost.

Hrvatska u EU

Članstvo u Europskoj uniji je strateški cilj i dugoročni interes Hrvatske. EU predstavlja okvir za stabilnost, funkcioniranje institucija države, te standarde zaštite prava pojedinca načelno i u odnosu na državu. U tom smislu europska pravna stečevina za Hrvatsku treba biti minimum i polazište, a ne maksimum standarda.


Split, 13. lipnja 2012. god.
Predsjednica Dalmatinskih demokrata
Jadranka Matijević

Donacije

Zadnje fotogalerije
Dan Mimoza na Rivi Asfaltiranje lokalne ceste na krapama

Zadnje vijesti/akcije
HRVATSKA SLAVI DAN DRŽAVNOSTI
UTO, 25.06.2019.
Četiri izvora vode u Hrvatskoj prešla u ruke stranih kompanija, hrvatska vlada šuti!
PON, 10.06.2019.
ŠOKANTNA I SRAMOTNA IZJAVA ANTONIJA TAJANIJA
PON, 11.02.2019.
ČESTITKA
UTO, 25.12.2018.
USKRSNA ČESTITKA
SUB, 31.03.2018.


Pristupnica
Statut stranke
Program stranke
Dokumenti
Izvješće o donacijama (2018)
© 2012-2019 Dalmatinski Demokrati | info@dalmatinski-demokrati.hr | Tel: +385 (0)95/90 21 762
Web design by VinisWEB